STT Tên mặt hàng Đơn vị Giá (¥) Chọn số lượng Hành động
1 Cá quả hộp Lọ 454g 572 Xem chi tiết
2 Cua Xay 300g Túi 300g 649 Xem chi tiết
3 Cá trê cắt khúc 500g Khay 715 Xem chi tiết
4 Ếch Thái Lan Túi 2kg 715 Xem chi tiết
5 Cá Basa (cắt khúc) 500g Khay 770 Xem chi tiết
6 Cá rô phi kg 935 Xem chi tiết
7 Ốc Biển 500g Khay 1210 Xem chi tiết
8 Cá Kèo 500g Khay 1210 Xem chi tiết
9 Cá trê kg 1210 Xem chi tiết
10 Ếch Việt Nam Túi 4 con 1320 Xem chi tiết
11 Cá Basa ( không đầu) kg 1320 Xem chi tiết
12 Cá Quả (có đầu) kg 1485 Xem chi tiết