Đặc sản

STT Tên mặt hàng Đơn vị Giá (¥) Chọn số lượng Hành động
1 Trứng Vữa Quả 50 Xem chi tiết
2 Trứng Gà Lộn Quả 105 Xem chi tiết
3 Kê Gà Túi 100g 174 Xem chi tiết
4 Trứng Vịt Lộn Quả 220 Xem chi tiết
5 Bánh gai Chiếc 248 Xem chi tiết
6 Hoa Chuối hộp 565g Hộp 297 Xem chi tiết
7 Long Nhãn Hộp(565g) Lọ 429 Xem chi tiết
8 Măng Chua Thái 454g Lọ 462 Xem chi tiết
9 Mít đông lạnh (túi) 500g 770 Xem chi tiết
10 Chả giò rế 500g Túi 935 Xem chi tiết
11 Chả giò hải sản 500g Túi 935 Xem chi tiết
12 Sầu Riêng Túi 1210 Xem chi tiết