Đồ khô

STT Tên mặt hàng Đơn vị Giá (¥) Chọn số lượng Hành động
1 Bánh Phồng Tôm 100g Gói 176 Xem chi tiết
2 Mộc nhĩ 50g Gói 176 Xem chi tiết
3 Phồng Tôm Sắc Màu Gói 231 Xem chi tiết
4 Phồng Tôm Trắng Gói 231 Xem chi tiết
5 Phồng Tôm Đỏ Gói 231 Xem chi tiết
6 Viên Gia Vị Phở Gà Gói 242 Xem chi tiết
7 Phồng Tôm Sa Giang Hộp 273 Xem chi tiết
8 Bánh Tráng Việt Nam 400g Gói 275 Xem chi tiết
9 Bánh Tráng Sài Gòn Gói 275 Xem chi tiết
10 Bánh tráng chả Gói 275 Xem chi tiết
11 Bánh tráng Gói 275 Xem chi tiết
12 Miến Lúa Mạch Gói 308 Xem chi tiết