Gà, vịt, chim

STT Tên mặt hàng Đơn vị Giá (¥) Chọn số lượng Hành động
1 Chân gà (ngắn) kg 440 Xem chi tiết
2 Gà già 1,4〜1,6kg Con 495 Xem chi tiết
3 Tim gà kg 550 Xem chi tiết
4 Trứng non kg 605 Xem chi tiết
5 Gà Non Seara 1kg con 605 Xem chi tiết
6 Đùi gà già nguyên chiếc kg 605 Xem chi tiết
7 Đùi gà non nguyên chiếc kg 605 Xem chi tiết
8 Mề Gà kg 660 Xem chi tiết
9 Đùi gà lọc xương kg 715 Xem chi tiết
10 Chim cút Túi 5 con 825 Xem chi tiết
11 Đùi gà Brazil Túi 2kg 990 Xem chi tiết
12 Cánh gà túi 2kg 1045 Xem chi tiết