Giò, chả

STT Tên mặt hàng Đơn vị Giá (¥) Chọn số lượng Hành động
1 Giò Thủ Cây 880 Xem chi tiết
2 Nem Chua 300g Cái 990 Xem chi tiết
3 Chả Quế 450g Đang cập nhật... 1045 Xem chi tiết
4 Chả Lụa 450g Cái 1045 Xem chi tiết
5 Giò Lụa 450g cái 1045 Xem chi tiết
6 Mọc Sống 450g Cây 1045 Xem chi tiết
7 Giò Bì 450g Quả 1045 Xem chi tiết
8 Giò tai 450g Quả 1045 Xem chi tiết
9 Nem chua rán hộp 12 cây 1100 Xem chi tiết
10 Chả Mực 450g Gói 1155 Xem chi tiết
11 Chả Cá (450g) Túi 1155 Xem chi tiết
12 Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Gói 1155 Xem chi tiết