Heo

STT Tên mặt hàng Đơn vị Giá (¥) Chọn số lượng Hành động
1 Cổ họng heo Túi 2 cái 330 Xem chi tiết
2 Móng heo cắt kg 495 Xem chi tiết
3 Tim heo kg 495 Xem chi tiết
4 Xương sống heo kg 517 Xem chi tiết
5 Đuôi heo kg 528 Xem chi tiết
6 Da heo (bì) kg 550 Xem chi tiết
7 Tai heo kg 550 Xem chi tiết
8 Thịt mũi heo kg 650 Xem chi tiết
9 Dạ dày heo kg 660 Xem chi tiết
10 Sụn heo non kg 759 Xem chi tiết
11 Thịt diềm gan heo kg 770 Xem chi tiết
12 Thịt mõm heo kg 825 Xem chi tiết