Rau củ quả

STT Tên mặt hàng Đơn vị Giá (¥) Chọn số lượng Hành động
1 Lá Mùi Tàu( Lá Gai) Túi 165 Xem chi tiết
2 Ngô Cái 165 Xem chi tiết
3 Lá Lốt Túi 220 Xem chi tiết
4 Dưa Hôp Muối Sẵn Lon 275 Xem chi tiết
5 Măng Thái Lon 352 Xem chi tiết
6 Dừa Tươi Quả 418 Xem chi tiết
7 Hạt Đác Lon 429 Xem chi tiết
8 Chuối xanh kg 605 Xem chi tiết
9 Cà Pháo Muối 500g Lọ 605 Xem chi tiết
10 Bầu kg 605 Xem chi tiết
11 Rau đay(kg) Túi 660 Xem chi tiết
12 Mồng Tơi kg 660 Xem chi tiết